ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Γενικά

Προκειμένου οι επισκέπτες-χρήστες του RentItPapas.gr να έχουν καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που οι ίδιοι έχουν επιλέξει να μας ενημερώσουν. To RentItPapas.gr δε διανέμει σε τρίτους τις πληροφορίες αυτές (ηλεκτρονικές διευθύνσεις και λοιπά στοιχεία).

Χρήση των Πληροφοριών

Οι πληροφορίες χρηστών που καταγράφονται είναι οι εξής: (1) στοιχεία εγγραφής του χρήστη που επιλέγει να είναι πελάτης, (2) στοιχεία που χρειάζονται από το χρήστη για την εκτέλεση της online παραγγελίας του, (3) στοιχεία του χρήστη απαραίτητα σε κάποιο πιθανό διαγωνισμό.

Σε οποιαδήποτε φόρμα της ιστοσελίδας μας που αφορά κάτι από τα παραπάνω αναφερόμενα θα σας ζητηθούν: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλέφωνο/α, στοιχεία πιστωτικής κάρτας(μόνο για online παραγγελίες), τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Επίσης αναγκαία συμπληρωματικά στοιχεία όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης παραγγελίας, χρέωσης/έκδοσης απόδειξης ή και τιμολογίου κλπ. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα χρησιμοποιούνται από τo RentItPapas.gr ώστε να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί σας για
(i) την σωστή εκτέλεση & παράδοση της παραγγελίας σας, (ii) επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του προσώπου σας εάν θεωρηθεί αναγκαίο (iii) ενημέρωση γύρω από νέα προϊόντα της εταιρείας μας (iv) παραλαβή δώρων σε περίπτωση που κληρωθείτε νικητής διαγωνισμού της.

Πρόσβαση και Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κάθε πληροφορία και προσωπικό δεδομένο που αφορά χρήστες ή/και πελάτες μας παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αντίστοιχο αρμόδιο τμήμα του RentItPapas.gr. Η καταγραφή των προσωπικών σας δεδομένων μέσα στα όποια πεδία της ιστοσελίδας μας σημαίνει ότι συναινείτε στη χρησιμοποίησή τους από τo RentItPapas.grγια την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτησή σας.

Οι συντηρητές του διαδικτυακού καταστήματός μας και οι υπάλληλοι τoυ RentItPapas.gr οφείλουν και παρέχουν στους Χρήστες-Πελάτες της υψηλό επίπεδο ασφαλείας, όπως και αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση εκτός των ήδη αναφερόμενων, δε θα μοιραστούμε με τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία άνευ δικής σας ενημέρωσης ή/και συναίνεσης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αυτό θα κριθεί αναγκαίο για λόγους νομιμότητας.( π.χ. για λόγους δικαστικής απόφασης, εφαρμογή νόμου κλπ).

Δικαίωμα Περιοδικών Αλλαγών

Καθώς η ιστοσελίδα μας βελτιώνεται και επεκτείνεται διαρκώς, μαζι της και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, έχει αντίστοιχα και αναλογικά το δικαίωμα ανανέωσης της παρούσας πολιτικής. Επισκεφθείτε και διαβάστε την ενότητα που την αφορά σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η τροποποίηση των όρων της παρούσας πολιτικής έναντι των χρηστών, δύναται να εκτελείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Cookies

To RentItPapas.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη και την ομαλή λειτουργία εφαρμογών όπως περιεχόμενα καλαθιού, προτιμήσεις γλώσσας κλπ. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης – πελάτης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν.Cookies χρησιμοποιούν και τρίτες υπηρεσίες που είναι ενσωματωμένες στην ιστοσελίδα μας π.χ. Google Analytics, Facebook, Twitter κ.α. Η πολιτική τους σε θέματα προστασίας δεδομένων μπορεί να διαφέρει. Ενημερωθείτε γι αυτό επισκεπτόμενοι τις αντίστοιχες σελίδες ιστοσελίδες

Κατά την επίσκεψή σας στο RentItPapas.gr και προκειμένου να παραγγείλετε, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέες προσθήκες στον κατάλογο μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου rentitpapas.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό το δικτυακό τόπο ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις και επιχειρηματικές μονάδες, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

To RentItPapas.gr με κανένα τρόπο ΔΕΝ συλλέγει και αποθηκεύει στοιχεία των πελατών του που αφορούν αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών καρτών και λοιπών στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν οικονομική ζημία στους πελάτες της.