Covid Free Vehicles

car_rental

Τόσο η #Rent_it_Papas όσο και η #Thessaloniki_Van_Rental έχουν ως κύριο μέλημά τους, τις συνεχείς απολυμάνσεις των στόλων τους. Αισθανθείτε ασφαλείς μέσα στα Covid Free οχήματα μας!